Carnavals Vereniging te Vianen sinds 1977

CV de Reigernarren

Reglement van de Orde van de Tinnen Reiger

Lid 1

Het lidmaatschap in de Orde van de Tinnen Reiger bedraagt € 35.00 per persoon per jaar.
Partners kunnen lid worden voor € 45.00 per koppel per jaar.
Het Carnavals seizoen der Reigernarren begint op 1 september en duurt tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Voorafgaande aan het seizoen dient het lidmaatschap betaald te zijn aan de penningmeester van CV de Reigernarren.

Lid 2

Leden in de Orde van de Tinnen Reiger worden uitgenodigd voor activiteiten van CV de Reigernarren.
Op voordracht van het bestuur genieten zij het recht om bepaalde activiteiten, zulks bepaald door het bestuur van de CV de Reigernarren, zonder kosten samen met CV de Reigernarren mee te maken.

Lid 3

Leden in de Orde van de Tinnen Reiger mogen CV de Reigernarren vergezellen tijdens officiële uittredens mits zwart - wit en sjiek gekleed.
Zij zullen echter niet tijdens het officiële binnenhalen bij verenigingen CV de Reigernarren mogen volgen.
Andere verenigingen dienen echter wel de leden in de Orde van de Tinnen Reiger met alle egards te behandelen.

Lid 4

Leden in de Orde van de Tinnen Reiger kunnen zich aanmelden bij de President - voorzitter van CV de Reigernarren of bij een ander lid van het Dagelijks Bestuur. De Kanselarij der Orden bepaalt of kandidaten voldoen aan de criteria gesteld door het Dagelijks en Algemeen Bestuur van CV de Reigernarren.

Lid 5

Het Dagelijks Bestuur bepaalt in samenspraak met het Algemeen Bestuur en de Kanselarij der Orden de

datum van uitreiking van de Tinnen Reiger en de bijbehorende oorkonde.
De uitreiking kan echter alleen geschieden tijdens officiële activiteiten en/of festiviteiten georganiseerd

door CV de Reigernarren.

Lid 6

Leden in de Orde van de Tinnen Reiger genieten voorkeur indien zij tijdens activiteiten en/of festiviteiten

van CV de Reigernarren ondersteuning willen verlenen.

Lid 7

Bij het beëindigen van het Lidmaatschap in de Orde van de Tinnen Reiger dient de Tinnen Reiger ingeleverd te worden.
De Oorkonde die uitgereikt is tezamen met de Tinnen Reiger mag behouden worden.

Lid 8

Veranderingen op dit reglement zullen aan de leden in de Orde van de Tinnen Reiger en aan de leden van CV de Reigernarren bekend worden gemaakt.